naglowek_ptnd2017.png

 

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian i uzupełnień w programie

 

Czwartek, 8 czerwca 2017 r.

 

18.00 Otwarcie Konferencji Naukowo-Szkoleniowej IX Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej

 1. Powitanie. M. Wesołowska, B. Steinborn
 2. Wykład inauguracyjny: Biomarkery w padaczce – jaka jest przyszłość?
  S. Jóźwiak (20 min.)
 3. Występ Chóru Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Medici Cantares” 

Występ realizowany jest honorowo, nie jest finansowany z opłat rejestracyjnych uczestników ani z wpłat firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE

19.00 Kolacja w hotelu Holiday Inn Bydgoszcz

 

Piątek, 9 czerwca 2017 r.

 

8.00 - 9.00   Sesje plakatowe 1 i 2

1 – Padaczka

Przewodniczy: M. Wesołowska

2 – Choroby uwarunkowane genetycznie

Przewodniczy: A. Masztalerz

Sesje realizowane będą w formie elektronicznej

Wykaz plakatów prezentowanych w sesjach plakatowych dostępny jest po kliknięciu na link.

9.00 - 11.00  Żywienie w neurologii dziecięcej – standardy w kompleksowej opiece nad dzieckiem z chorobami układu nerwowego

Przewodniczą: A. Szlagatys-Sidorkiewicz, B. Steinborn

 1. Stanowisko gastroenterologa vs. stanowisko neurologa dziecięcego - identyfikacja problemów z żywieniem - sygnały ostrzegawcze.
  A. Szlagatys-Sidorkiewicz,  B. Steinborn (60 min.)
 2. Kiedy należy stosować dietę ketogenną w neurologii dziecięcej – standardy. A. Winczewska-Wiktor (15 min.)
 3. Dieta ketogenna w okresie niemowlęcym – standardy postępowania.
  M. Dudzińska (15 min.)
 4. Prezentacja przypadków. A. Sawicka (15 min.)
 5. Zastosowanie diety ketogennej u pacjentów z wybranymi chorobami neurologiczno-metabolicznymi. D. Wesół-Kucharska, E. Ehmke vel Emczyńska-Seliga, M. Wojtyło, D. Rokicki (15 min.)

11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

11.30 - 13.30  Padaczka

Przewodniczą: E. Szczepanik, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, B. Steinborn

1. Sesja sponsorowana firmy ADAMED: Kiedy i w jakich grupach chorych zastosować OXC (Sesja wideo/interaktywna)

 • Wprowadzenie i prowadzenie M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, B. Steinborn (15 min.)
 • Prezentacja przypadków - Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz (30 min.)

2. Sesja sponsorowana firmy TEVA PHARMACEUTICALS: Nastolatki i padaczka, czyli mała kobieta i duża dziewczyna chora na  padaczkę. M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, B. Steinborn (45 min.)

3. Narzędzia analizy całogenomowej w diagnostyce padaczki - oczekiwania i możliwości. D. Hoffman-Zacharska (30 min.)

13.30 – 14.30 Obiad
 
14.30 – 16.30 Choroby demielinizacyjne  

Przewodniczą: M. Stasiołek, K. Kotulska-Jóźwiak

 1. Charakterystyka kliniczna SM u dzieci i młodzieży. K. Mitosek-Szewczyk (20 min.)
 2. SM w grupie pacjentów w wieku rozwojowym - diagnostyka różnicowa. I. Kopyta (20 min.)
 3. Postępy w terapii SM. K. Kotulska-Jóźwiak (20 min.)
 4. Choroby spektrum NMO. M. Stasiołek (20 min.)
 5. Stwardnienie rozsiane u dzieci - doświadczenia własne oraz prezentacja wybranych pacjentów. I. Kopyta (10 min.)
 6. Stwardnienie rozsiane o bardzo wczesnym początku – opis przypadku. K. Połatyńska, M. Podgórski, P. Grzelak, M. Stasiołek (10 min.)
 7. Pediatryczny przypadek stwardnienia koncentrycznego Baló. K. Połatyńska, M. Podgórski, P. Grzelak, M. Stasiołek (10 min.)
 8. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia u dzieci – przebieg i rokowanie. M. Kuzior-Pławiak, M. Rosiński, D. Mermer-Kutek, L. Benben (10 min.)

16.30 – 17.00 Przerwa na kawę

17.00 – 18.30 Tematy wolne

Przewodniczą: S. Jóźwiak, E. Emich-Widera

 1. Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka ciążowo-porodowego na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu. E. Emich-Widera, B. Kazek, A. Kapinos-Gorczyca, T. Iwanicki, M. Kapinos (20 min.)
 2. Genetyczne podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu. T. Iwanicki, J. Iwanicka, E. Emich-Widera, B. Kazek, A. Kapinos-Gorczyca (20 min.)
 3. Neuroprotekcja leków przeciwpadaczkowych w eksperymentalnych modelach drgawek gorączkowych. Wyniki badań własnych. K. Sendrowski, P. Sobaniec, W. Sobaniec, J. Łotowska  (20 min.)
 4. Trombofilia a zespól maltretowanego dziecka - opis przypadku. A. Masztalerz (15 min.)
 5. Wrodzony niedobór biotynidazy o późnym początku. K. Dylewska, A. Kurylak, D. Kurylak  (15 min.)

 

Sobota, 10 czerwca 2017 r.

 

8.00 - 9.30 Sesje plakatowe 3 i 4

3 A - Choroby obwodowego układu nerwowego

3 B – Diagnostyka i leczenie

3 C - Choroby naczyniowe OUN

Przewodniczy: L. Müller

4 A – Neuroinfekcje

4 B – Tematy wolne

4 C – Wady OUN

Przewodniczy: M. Wesołowska

Sesje realizowane będą w formie elektronicznej

Wykaz plakatów prezentowanych w sesjach plakatowych dostępny jest po kliknięciu na link.

9.30 – 11.00 Choroby nerwowo-mięśniowe

Przewodniczy: A. Kostera-Pruszczyk, A. Potulska-Chromik

 1. Symptomatologia chorób nerwowo-mięśniowych - prezentacja wideo. A. Kostera-Pruszczyk
 2. Obraz kliniczny Zespołu Guillaina-Barrégo u dzieci w materiale własnym. A Czerebiej,  L. Muller
 3. Dziedziczna czy zapalna neuropatia u dzieci - jakie zmiany w badaniu elektrofizjologicznym są pomocne w różnicowaniu? A. Potulska-Chromik, M. Łukawska, A. Kochański, D. Kabzińska, M. Gaweł, A. Seroka, A. Kostera-Pruszczyk 
 4. Znaczenie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce i leczeniu urazów nerwów obwodowych u dzieci i młodzieży. B. Olchowik, L. Boćkowski, J. Śmigielska-Kuzia
 5. Badania przesiewowe w kierunku Choroby Pompego o późnym początku w ośrodku leczenia chorób nerwowo mięśniowych. A. Kostera-Pruszczyk, A. Potulska-Chromik, A. Łusakowska, A. Macias, B. Ryniewicz, A. Jastrzębska, M. Jastrzębski, A. Kamińska
 6. Ciężka, napadowa, rodzinna mioglobinuria wywołana mutacją genu LPIN1. Czy musi być śmiertelna? J. Pilch, A. Sobczyńska-Tomaszewska, K. Czerska, M. Kajor, P. de Lonlay, E. Emich-Widera

 11.00 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 13.00 Zespoły paraneoplastyczne

Przewodniczą: D. Dunin-Wąsowicz, M. Wesołowska

 1. Zespoły paraneoplastyczne w populacji pediatrycznej. D. Dunin-Wąsowicz (30 min.)
 2. Udar mózgu jako pierwszy objaw procesu nowotworowego. D. Chmielewski (15 min.)
 3. Limbiczne zapalenie mózgu - charakterystyka przebiegu klinicznego w oparciu o analizę trzech przypadków klinicznych hospitalizowanych w Klinice Neurologii Dzieci w Rzeszowie.  J. Szczęsna, E. Głodek-Brzozowska, E. Czyżyk (15 min.)
 4. Zapalenie mózgu w przebiegu zespołu paraneoplastycznego - prezentacja dwóch przypadków klinicznych. J. Borkowska, D. Dunin-Wąsowicz, D. Chmielewski, K. Kotulska-Jóźwiak (15 min.)
 5. Limbiczne zapalenie mózgu u pacjentów pediatrycznych – analiza wybranych przypadków. M.M. Sadowska, J. Pietruszewski, I. Kopyta, R. Olszanecka, M.Machnikowska-Sokołowska, B.Wesołek–Kamińska (15 min.) 

 13.00 Zakończenie konferencji