naglowek_ptnd2017.png

 

ORGANIZATOR NAUKOWY KONFERENCJI

 

Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych

 

logo_ptnd.jpg

 

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych


Przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Wiceprzewodniczące

Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska


Sekretarz

Dr hab. n. med. Marcin Żarowski

Skarbnik

Dr hab. n. med. Ewa Pilarska, prof. nadzw.

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
Dr hab. med. Elżbieta Szczepanik, prof. nadzw.
Dr n. med. Barbara Ujma-Czapska
Prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff

 

KOMITET NAUKOWY


Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn


Członkowie Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Leszek Boćkowski
Dr hab. n. med. Dorota Dunin-Wąsowicz
Dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera
Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
Dr hab. n. med. Ilona Kopyta
Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Dr hab. n. med. Sławomir Kroczka
Dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Dr hab. n. med. Ewa Pilarska, prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski
Dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek, prof. nadzw.
Dr hab. n. med. Elżbieta Szczepanik, prof. nadzw.

Dr n. med. Barbara Ujma-Czapska
Prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff

Dr hab. n. med. Marcin Żarowski

 

KOMITET ORGANIZACYJNY


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr n. med. Marzenna Wesołowska

razem z Zespołem Oddziału Neurologii Dziecięcej i Poradni Neurologicznej
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

Adres Komitetu Organizacyjnego

Oddział Neurologii Dziecięcej
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
centrala (52) 32-62-100

 

ORGANIZATOR KONFERENCJI / BIURO ORGANIZACYJNE

logo_SKOLAMED_znapisem_ver2_96dpi.png

Adres Biura Organizacyjnego

Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
20-818 Lublin, ul. Północna 129
mob. 693-067-914
tel. (81) 534-71-48, fax. (81) 534-71-50
e-mail: kongres@skolamed.pl